Albert Einstein

Albert Einstein se narodil 14. března 1879 v německém městě Ulm. Byl teoretický fyzik, pacifista 
a vegetarián. Spolu s Newtonem je považovaná za nejvýznamnějšího fyzika v dějinách. Na svém kontě má několik zásadních objevů, které ovlivnily svět, jako např. speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu a Brownova pohybu, a mnoho dalších. Je také spoluautorem nového typu chladničky.

V roce 1921 získal Nobelovu cenu za fyziku. Vytvořil nejslavnější rovnici – Speciální teorii relativity – na světě, když vzorcem E = mc² vyjádřil vztah mezi energií a hmotností. Během 2. světové války byl sledován FBI, působil na Univerzitě v Princetonu v New Jersey. Roku 1940 se stal oficiálně americkým občanem. Zemřel 18. dubna 1955 Princetonu. Jeho popel byl rozprášen a mozek předán vědě.

Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!

— Albert Einstein

Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.

— Albert Einstein

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

— Albert Einstein

Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.

— Albert Einstein

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.

— Albert Einstein

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.

— Albert Einstein

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

— Albert Einstein

Představivost je důležitější než vědomosti.

— Albert Einstein

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

— Albert Einstein

Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.

— Albert Einstein

Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález.

— Albert Einstein

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

— Albert Einstein

Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.

— Albert Einstein

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.

— Albert Einstein

Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

— Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.

— Albert Einstein

Političtí vůdcové i vlády vděčí za své postavení zčásti prostě moci, zčásti tomu, že si je lidé zvolili. Nelze je považovat za představitele duchovně a morálně výše postavené části národa.

— Albert Einstein

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.

— Albert Einstein

Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.

— Albert Einstein

Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.

— Albert Einstein

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.

— Albert Einstein

Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.

— Albert Einstein

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.

— Albert Einstein

Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté.

— Albert Einstein

Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já.

— Albert Einstein

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.

— Albert Einstein

Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou

— Albert Einstein

Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.

— Albert Einstein

Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.

— Albert Einstein

Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.

— Albert Einstein

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.

— Albert Einstein

Lidé, staň te se už dospělými.

— Albert Einstein

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.

— Albert Einstein

Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.

— Albert Einstein

Fantazie je důležitější než informace.

— Albert Einstein

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.

— Albert Einstein

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.

— Albert Einstein

Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.

— Albert Einstein

Bůh nehraje v kostky.

— Albert Einstein

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.

— Albert Einstein

Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý.

— Albert Einstein

Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.

— Albert Einstein

Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět

— Albert Einstein

Hlavní příčinou rozvodů je manželství.

— Albert Einstein

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.

— Albert Einstein

Hospoda je místem, které lidem skýtá příležitost k výměně názorů a myšlenek o veřejných záležitostech.

— Albert Einstein

Americký národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aniž by poznal civilizaci.

— Albert Einstein

Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.

— Albert Einstein

Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.