Blaise Pascal

Blaise Pascal byl francouzský fyzik, matematik, náboženský filozof, teolog a spisovatel. Narodil se 19. června 1623 v Clermontu. Brzy se projevilo Pascalovo nadání pro matematiku.

Ve fyzice se věnoval vakuu a šíření tlaku, dokázal rovnoměrné šíření tlaku v kapalině (dílo Pojednání o tlaku vzduchu). Již v osmnácti letech sestrojil první mechanický početní stroj. V matematice se zabýval kombinatorikou (objevil Pascalův trojúhelník) a položil základy teorii pravděpodobnosti.

Po probuzení z bezvědomí, které způsobila dopravní nehoda, měl mystické vidění a věnoval se od té doby výhradně filozofii a náboženství. Jeho hlavním teologický dílem je kniha Myšlenky. Z ní pochází i známá „Pascalova otázka“: protože člověk nic neví jistě, měl by se chovat aspoň jako hráč a řídit se možnou výhrou. Ztratit nemůže nic, ale pokud má křesťanství pravdu, může nekonečně vyhrát. Zemřel v pouhých devětatřiceti letech v Paříži.

Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.

— Blaise Pascal

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.

— Blaise Pascal

Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni.

— Blaise Pascal

Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud z toho mají prospěch.

— Blaise Pascal

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.

— Blaise Pascal

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.

— Blaise Pascal

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat.

— Blaise Pascal

Boha nemůžeme dokázat, můžeme jej pouze cítit v srdci.

— Blaise Pascal

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.

— Blaise Pascal

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.

— Blaise Pascal

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.

— Blaise Pascal

Člověk, který má nějaký zájem na tom, abychom ho měli rádi, se varuje prokazovat nám službu, o níž ví, že nám nebude milá

— Blaise Pascal

Chlad je příjemný proto, že se pak můžeme zahřát.

— Blaise Pascal

Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání.

— Blaise Pascal

Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.

— Blaise Pascal

Kdo nám vytýká nedostatky, si zaslouží náš vděk.

— Blaise Pascal

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná.

— Blaise Pascal

Nejtolerantnější jsme tehdy, když posuzujeme sebe sama.

— Blaise Pascal

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě.