Erich Maria Remarque

Německý spisovatel Remarque se narodil roku 1898 v Německu. V osmnácti letech odešel jako dobrovolník německé armády do války (1916), brzy byl ale na západní frontě zraněn a zbytek války strávil v lazaretu. Po návratu z války vystřídal řadu zaměstnání, pracoval jako účetní, obchodní cestující, reklamní poradce, varhaník nebo učitel. V roce 1925 se oženil s  Ilse Juttou Zambonovou, ale po sedmi letech se spolu rozvádí. Tou dobou působí jako redaktor časopisů v Berlíně a Hannoveru. Vydává i několik svých povídek.
Na literárním poli prorazil až vydáním knihy Na západní frontě klid. Ve svých dílech se věnuje „ztracené generaci“, jeho romány jsou protiválečné a antifašistické.
Po nástupu nacismu se stal v Německu zakázaným autorem a později byl i zbaven německého občanství. Odjel do New Yorku a získal americké občanství. Žil střídavě v USA a Švýcarsku, podruhé se oženil s americkou herečkou Paulette Goddard. Remarque umírá v roce 1970 ve Švýcarsku na srdeční chorobu.

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.

— Erich Maria Remarque

Člověk je chudákem teprve, když už nic nechce.

— Erich Maria Remarque

Člověk si časem zvykne na všechno. I na šibenici.

— Erich Maria Remarque

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života.

— Erich Maria Remarque

Koukej neztratit svou hloupost, protože ji nemáš čím nahradit!

— Erich Maria Remarque

Za starých Řeků bylo myšlení výsadou. Pak bylo štěstím. Později nemocí. Dnes je zločinem.

— Erich Maria Remarque

I kdyby bylo bůhvíkde zabito statisíce lidí - když se jeden řízne do prstu, nebolí ho to proto míň.

— Erich Maria Remarque

Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.

— Erich Maria Remarque

Čím víc toho jeden o druhém ví, tím méně si rozumějí. A čím důkladněji se lidé znají, tím jsou si cizejší. 

— Erich Maria Remarque

Člověk bez lásky je jen mrtvola na dovolené.

— Erich Maria Remarque

Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny. Kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní.

— Erich Maria Remarque

Žena, po které touží někdo jiný, hned stoupne v ceně.

— Erich Maria Remarque

Člověk by neměl buď nikdy odcházet, nebo by se neměl už nikdy vracet, nevrací se totiž docela a zůstává tak rozpolcený.

— Erich Maria Remarque

Nikdy toho nechtěj moc vědět. Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným - ale nešťastným.

— Erich Maria Remarque

Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.

— Erich Maria Remarque

Člověk hledá těžko slova, má-li opravdu co říct.

— Erich Maria Remarque

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci.

— Erich Maria Remarque

Žárlivost přece nezačíná člověkem a taky jím nekončí. Začíná vzduchem, který milovaný člověk dýchá, a nikdy nekončí. Ani smrtí.

— Erich Maria Remarque

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.

— Erich Maria Remarque

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.

— Erich Maria Remarque

Člověk nemá o penězích mluvit pohrdavě. Peníze vzbuzují u mnoha žen dokonce lásku. Láska naproti tomu vzbuzuje u mnoha mužů lačnost po penězích. Peníze tudíž podporují ideály, láska naproti tomu materialismus.

— Erich Maria Remarque

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.

— Erich Maria Remarque

Nikdo nikdy neví, zda toho, koho právě lituje, nebude ještě jednou považovat za šťastného.

— Erich Maria Remarque

Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.

— Erich Maria Remarque

Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe.

— Erich Maria Remarque

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.

— Erich Maria Remarque

Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá.

— Erich Maria Remarque

Dobro nadělá často více zkázy než prostoduchá zloba.

— Erich Maria Remarque

Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.

— Erich Maria Remarque

Láska - to je někdo, s kým chceme zestárnout.

— Erich Maria Remarque

Neštěstí je ta nejvšednější věc, jaká existuje.