Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche se narodil 15. října 1844 v Německu, kde i o pětapadesát let později zemřel v ústavu pro choromyslné. Nietzsche byl filozof, klasický filolog, skladatel a básník. Již ve dvaceti pěti letech se stal profesorem klasické filologie na univerzitě v Basileji.

Je významným představitelem filozofického směru voluntarismu (filozofie vůle). Byl ovlivněn A. Schopenhauerem a R. Wagnerem. Svými myšlenkami bojoval proti nihilismu. Po Niezschove smrti byly jeho spisy zneužity nacistickou propagandou ale v 80. letech 20. století se staly základem postmoderního myšlení.

Mezi jeho díla patři například Antikrist, Mimo dobro a zlo, Genealogie morálky či nejznámější Tak pravil Zarathustra.

Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.

— Friedrich Nietzsche

Strach lže a ty mu věříš.

— Friedrich Nietzsche

Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.

— Friedrich Nietzsche

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.

— Friedrich Nietzsche

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se vyrovnají i se svými hloupostmi.

— Friedrich Nietzsche

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

— Friedrich Nietzsche

Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat.

— Friedrich Nietzsche

Dav má za hluboké vše, čeho dna nemůže dohlédnout: je tak bázlivý a tak nerad vstupuje do vody.

— Friedrich Nietzsche

Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva.

— Friedrich Nietzsche

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.

— Friedrich Nietzsche

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky.

— Friedrich Nietzsche

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

— Friedrich Nietzsche

Obracej se ke slunci, ne k stínu.

— Friedrich Nietzsche

Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.

— Friedrich Nietzsche

Lidé dobří - ti byli počátkem konce.

— Friedrich Nietzsche

Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.

— Friedrich Nietzsche

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.

— Friedrich Nietzsche

Ctnosti člověka nazýváme dobrými nikoli vzhledem k účinkům, které mají pro něj samotného, nýbrž vzhledem k účinkům, jež od nich očekáváme pro sebe a pro společnost.

— Friedrich Nietzsche

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.

— Friedrich Nietzsche

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.