Jean-Jacques Rousseau

Francouzský spisovatel a filozof se narodil roku 1712 ve Švýcarsku. Rousseauovo dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci a podstatou jeho filozofie bylo, že člověk se rodí dobrý a kazí ho teprve společnost. Řešení úpadku viděl v návratu k přírodě a lidské přirozenosti.

Jeho dílo Emil čili o výchově (1762) – víra má k dítěti přijít sama, nikoli skrze učení náboženských textů – bylo francouzským parlamentem zakázáno. Rousseau musel uprchnout do Anglie pod ochranu filozofa Humea. V roce 1770 se mohl vrátit do Paříže, ale stále nesměl vydávat knihy a proto pořádal soukromá čtení. Mezi jeho další filozofické spisy patří O společenské smlouvě a Pojednání o původu nerovnosti mezi lidmi.

Umírá náhle v roce 1778 na panství markýze de Gerardina a jeho smrt byla opředena tajemstvím a spekulacemi.

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

— Jean-Jacques Rousseau

Čím slabší je tělo, tím víc poroučí, čím silnější, tím více poslouchá.

— Jean-Jacques Rousseau

Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhý žvást.

— Jean-Jacques Rousseau

Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra

— Jean-Jacques Rousseau

Vzdát se svobody znamená vzdát se lidskosti.

— Jean-Jacques Rousseau

Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.

— Jean-Jacques Rousseau

Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.

— Jean-Jacques Rousseau

První, kdo si ohradil svůj pozemek, opovážil se říct: "tohle je moje" a nalezl lidi dostatečně prosté, aby mu to uvěřili, byl prvním zakladatelem občanské nerovnosti.

— Jean-Jacques Rousseau

Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou.

— Jean-Jacques Rousseau

Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem.

— Jean-Jacques Rousseau

Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok

— Jean-Jacques Rousseau

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

— Jean-Jacques Rousseau

Stát by na tom byl dokonce někdy lépe, kdyby se nesnažil být bohatý.

— Jean-Jacques Rousseau

Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.

— Jean-Jacques Rousseau

Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

— Jean-Jacques Rousseau

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.

— Jean-Jacques Rousseau

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.

— Jean-Jacques Rousseau

Všechna zloba pochází ze slabosti

— Jean-Jacques Rousseau

Poslušnost našich choutek je otroctví a poslušnost zákona, který jsme si sami stanovili, je svobodou.

— Jean-Jacques Rousseau

Člověk si nepřeje to, co není schopen poznat.