Lev Nikolajevič Tolstoj

Lev Nikolajevič Tolstoj se narodil 9. září 1828 v Tulské gubernii ve vesnici Jasnaja Pojlana. Byl ruský spisovatel a filozof. Je představitelem literárního realismu. Pocházel z 5 sourozenců. Ve dvou letech ztratil matku, rodina se přestěhovala nejdříve do Moskvy. 
Po smrti otce pak vyrůstaly děti u otcovy sestry v Kazani.

Studia práv a filologie na Kazaňské univerzitě přerušoval cestami do Moskvy a Petrohradu a také 
do Evropy. Zejména ty mu ukázaly, jak je Rusko zaostalé. Proto se snažil hlavně vzdělávat mužíky 
a jejich rodiny. Jeho snaha však byla marná, byl pokládán za podivína a carem byl označen 
za revolucionáře. Na sklonku byl vyloučen z církve, protože odmítal Boží trojjedinost a také militarismus církve, který 
se projevoval například žehnáním zbraní. Byl toho názoru, že vše jde vždy vyřešit po dobrém. Z jeho literární tvorby jsou nejznámější romány: Vojna a mír nebo Anna Karenina. Zemřel 20. listopadu 1910.

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Odsuzovat druhé je vždycky nesprávné , protože nikdo nemůže nikdy vědět, co se odehrálo a odehrává v duši jiného člověka.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Lidé se učí mluvit, a přitom hlavní umění je, jak a kdy mlčet.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím - věřte jen svým i cizím skutkům.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Říkat, že můžeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Chci zemřit svou vlastní smrtí.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Nikdo nedává víc jako ten, kdo dává naději.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Bohatí dobrodinci nevidí, že to, čím konají dobrodiní chudému, vyrvali často z rukou ještě chudších.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělý a končí tím, že touží být osamělý.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Milovat, znamená promíjet.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá neťastná rodina je nešťastná svým způsobem.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Jednou tě zamrzí, že jsi nepromluvil, stokrát, že jsi nemlčel.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Láska znamená vážit si jiných bytostí víc než sebe

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Člověk nemůže ničím vládnout, dokud se bojí smrti. Kdo se jí však nebojí, tomu patří všechno.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Peníze jsou totéž, co otroctví, mají stejný účel a následky.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Manželství je rozhodnutí se pro nemravný život s jednou osobou.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Dobrota je duši totéž, co zdraví tělu: máš-li ji, nepozoruješ ji.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Láska je dokonalá, jen milující mají chyby.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Žena, pokoušejíce se podobat muži, je stejně znetvořena jako zženštilý muž.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Světlo zůstává světlem, i když ho slepý nevidí.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Každý žil tolik, kolik miloval.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Blud nepřestává být bludem, i když jej sdílí většina.

— Lev Nikolajevič Tolstoj

Člověk se podobá zlomku: čitatel říká, jaký vskutku je, a jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší hodnotu má celý zlomek.