Marlene Dietrich

Marlene Dietrich narozená 27. prosince 1901 byla zpěvačkou a herečkou. Pocházela z dobré stavovské rodiny. V mládí studovala jazyky a hru na housle. Kvůli zranění přestala hrát na housle a zapsala se na hereckou školu. Patřila mezi první herečky, které se prosadily v Hollywoodu. V roce 1933 emigrovala do USA. Její manžel Rudolf Sieber pocházel z Československa.

Za druhé světové války vstoupila do Armády USA, kde spolu s dalšími umělci vystupovala u spojeneckých útvarů, tančila s vojáky a obsluhovala v kantýnách. Svými postoji proti Adolfu Hitlerovi se stala v Německu zrádkyní. Mezi její milence patřili například Maurice Chevalier a Ernest Hemingway.

Během své kariéry natočila desítky filmů, z nichž jsou mnohé velmi ceněny, měla svou vlastní show v Las Vegas. V 70. letech se odebrala do ústraní a s okolím komunikovala pouze telefonicky. Zemřela v Paříži roku 1992 a její tělo bylo později převezeno zpět do Berlína.

Člověk se musí stále učit. Když začínal zvukový film, musela jsem se učit mluvit, a když přišel barevný film, musela jsem se učit červenat.

— Marlene Dietrich

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li jim třeba ve čtyři hodiny ráno.

— Marlene Dietrich

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala.

— Marlene Dietrich

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě.

— Marlene Dietrich

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy.

— Marlene Dietrich

Žárlivost je vášeň, která horlivě hledá, jaké trápení by způsobila.

— Marlene Dietrich

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat.

— Marlene Dietrich

Téměř každá žena by byla ráda věrná. Obtížné je jen najít muže, kterému by mohla být věrná.

— Marlene Dietrich

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat.

— Marlene Dietrich

Když žena muži jednou odpustila, nesmí mu ohřívat staré hříchy k snídani.

— Marlene Dietrich

Průměrný muž se zajímá víc o ženu, která se zajímá o něho, než o ženu – jakoukoli – která má hezké nohy.

— Marlene Dietrich

Muži nejprve uvažují a potom jednají. Ženy nejprve jednají a potom uvažují. Nedělají však víc hloupostí než muži.

— Marlene Dietrich

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů.

— Marlene Dietrich

Nepřítomnost je nepřítelem lásky, kdo tvrdí opak je nepolepšitelný optimista.

— Marlene Dietrich

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé.

— Marlene Dietrich

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování.

— Marlene Dietrich

Žena je schopna všeho zlého z lásky, nikoliv z nenávisti.

— Marlene Dietrich

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek.

— Marlene Dietrich

Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy opravdu milovat.