Sofoklés

Sofoklés žil v letech 497/496 př. n. l. až 406/405 př. n. l. v Athénách. Byl starořecký athénský dramatik, kněz léčivého boha Halóna a politik. Jeho otec vyráběl zbraně a byl zámožný. Sofoklovi se tak dostalo dobrého vzdělání. Jako dramatik se objevil ve svých prvotinách také jako herec. Vzájemně se ovlivnili s Eurpidem, dalším významným dramatikem.

Zavedl třetího herce, využíval aktuální společenská a náboženská témata pro svá díla. K jeho dílům patří zejména tragédie. Jmenujme např. drama Antigiona, Král Oidipus, Élektra. Z celkově 123 se jich dochovalo pouze 7 kompletních a tři čtvrtiny satyrského dramatu Slídiči. Jeho syn Iofón se jej pokoušel na sklonku života zbavit svéprávnosti z toho důvodu, že Sofokles dával přednost nemanželskému vnukovi před vlastním synem. Před shromážděním však Sofokles obhájil svou svéprávnost.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.

— Sofoklés

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

— Sofoklés

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.

— Sofoklés

Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.

— Sofoklés

Milovat - to znamená uvíznout v beznadějné situaci.

— Sofoklés

Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.

— Sofoklés

Děti jsou kotvy, které drží matčin život.

— Sofoklés

Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.

— Sofoklés

Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.

— Sofoklés

Pravda je vždycky nejsilnější argument.

— Sofoklés

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.

— Sofoklés

Nejtěžší prokletí lidstva jsou peníze.

— Sofoklés

Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.

— Sofoklés

Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.

— Sofoklés

Jen pravda vytrvá.

— Sofoklés

Co sis zavinil sám, bolí nejvíce.

— Sofoklés

Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.

— Sofoklés

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.

— Sofoklés

Zřít v očích rodičů je radost nejsladší.