Václav Havel

Dramatik, spisovatel, poslední československý a první český prezident se narodil 5. října 1936 v Praze. Jako spisovatel se proslavil svými absurdními dramaty (např. Zahradní slavnost, Vyrozumění). V 70. letech minulého století pak dostal zákaz publikovat a stal se mluvčím občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77, vystupoval na obranu politických vězňů. Za tyto své postoje byl i vězněn.

Po převratu byl zakladatelem protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl zvolen prezidentem Československé republiky. Zasazoval se o vstup České republiky do Nato a Evropské unie. Po dlouhé nemoci zemřel Václav Havel 18. prosince 2011

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!

— Václav Havel

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.

— Václav Havel

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.

— Václav Havel

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.

— Václav Havel

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.

— Václav Havel

Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.

— Václav Havel

Dítě, když se narodí, umí všechno, ale musí to zapomenout, aby s námi mohlo žít.

— Václav Havel

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

— Václav Havel

Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak.

— Václav Havel

Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Já se o to alespoň snažím.

— Václav Havel

Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.

— Václav Havel

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti.

— Václav Havel

Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.

— Václav Havel

Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, obhájcem, soudcem, zákonem.

— Václav Havel

Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.

— Václav Havel

Nic lidského mi není cizí.

— Václav Havel

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.

— Václav Havel

Jsa u moci, jsem si permanentně podezřelý.

— Václav Havel

Absurdní divadlo do té doby u nás bylo vlastně divadlem realistickým, protože doba byla ještě absurdnější.

— Václav Havel

Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.

— Václav Havel

Co si může autor víc přát, než aby hra byla chytřejší než on a vždy v nových souvislostech odkrývala nové významy.

— Václav Havel

Nenávidět neumím a jsem tomu rád. Když pro nic jiného, tak už proto, že nenávist kalí zrak a tím znemožňuje hledat pravdu.

— Václav Havel

Politika by neměla hrát roli estrády.

— Václav Havel

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.

— Václav Havel

Žádné zlo se ještě nepodařilo odstranit tím, že byly odstraněny jeho symptomy. Je třeba odstranit jeho kauzu.

— Václav Havel

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež.

— Václav Havel

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.