Victor Hugo

Victor Hugo se narodil 26. února 1802 ve východofrancouzském městě Besançon. Byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik.

Jeho politické mínění ovlivnily zážitky z dětství. Ve dvou letech byl svědkem korunovace Napoleona císařem. Jeho otec – důstojník Napoleonovy armády byl nucen se často stěhovat. Ideologicky souhlasil s komunismem. Později Victor Hugo zakládá a dva roky vydává se svým bratrem časopis Le Conservateur littéraire, který prezentoval divadelní recenze a literární kritiky. K jeho neznámějším dílům patří historický román Chrám Matky Boží v Paříži, který se odehrává 
ve středověku, román popisující francouzskou společnost na počátku 19.století Bídníci a také sbírka básní Ódy a balady. Již za svého života byl uznáván jako velký francouzský básník a den jeho smrti byl vyhlášen státním smutkem.
Zemřel v Paříži 22. května 1885.

Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.

— Victor Hugo

Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.

— Victor Hugo

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni.

— Victor Hugo

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.

— Victor Hugo

Jdi s tím, kdo Tě miluje.

— Victor Hugo

Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.

— Victor Hugo

Muži chodí na lov, ženy loví.

— Victor Hugo

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.

— Victor Hugo

Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.

— Victor Hugo

Láska je mocnější než zapomenutí.

— Victor Hugo

Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.

— Victor Hugo

Žena je hádanka a dítě rozuzlením.

— Victor Hugo

Hlavní je milovat a neptat se proč!

— Victor Hugo

Zvědavost je forma ženské odvahy.

— Victor Hugo

Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.

— Victor Hugo

Pospíchejte, lepší osud už čeká.

— Victor Hugo

Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.

— Victor Hugo

Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.

— Victor Hugo

Ústa ženina již zahojila mnoho ran.

— Victor Hugo

Lidem neschází síla, schází jim vůle.

— Victor Hugo

Lidem nechybí síla, ale vůle.

— Victor Hugo

Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu celý svět není dost.

— Victor Hugo

Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.

— Victor Hugo

Největším uměním je ve štěstí neztratit rozvahu a v neštěstí klid.

— Victor Hugo

Láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.

— Victor Hugo

Zemřít je snadnější než žít!

— Victor Hugo

Lenost - to je matka. Má syna - zlodějství a dceru - hlad.

— Victor Hugo

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.

— Victor Hugo

Žena je hádankou, dítě jejím rozluštěním.