William Shakespeare

William Shakespeare se narodil 23. dubna a byl pokřtěn 26. dubna 1564 ve malebném anglickém městečku Stratford nad Avonou.
V 18 letech se oženil s Anne Hathaway, která byla o 8 let starší. Společně měli 3 děti, z nichž 
za záhadných skutečností zemřel v 11 letech syn Hamnet.

V devadesátých letech 16. století se objevuje Shakespeare v Londýně, aby zde tvořil a podařilo 
se mu v roce 1592 uvést několik svých her. Jeho styl ovlivnil římský básník Publius Ovidius Naso. Byl člen a společník Královské společnosti. Jeho hry se dostaly do povědomí diváků na scénách divadel Globe, později Blackfriars. Je autorem celkem 37 divadelních her, 154 sonetů a dvou rozsáhlých epických básní. Psal komedie, tragédie i historické hry a vytvořil také pohádky. Za všechny jmenujme: Jak se vám líbí, Sen noci svatojánské, Hamlet, Romeo a Julie, Richard III., Zimní pohádka, Bouře.
Ve svém rodišti zemřel 23. dubna 1616.

Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.

— William Shakespeare

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

— William Shakespeare

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.

— William Shakespeare

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

— William Shakespeare

Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.

— William Shakespeare

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

— William Shakespeare

Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...

— William Shakespeare

Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.

— William Shakespeare

Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,láska je plamen, který v očích žhne, láska je moře vyplakaných slz, láska, jak každý ví, je zákeřný jed i balzám hojivý.

— William Shakespeare

Život je příběh vyprávěný blbcem.

— William Shakespeare

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život. A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé milovali.

— William Shakespeare

Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.

— William Shakespeare

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

— William Shakespeare

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

— William Shakespeare

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.

— William Shakespeare

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.

— William Shakespeare

Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.

— William Shakespeare

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

— William Shakespeare

Veselý člověk je mistrem své duše.

— William Shakespeare

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí.

— William Shakespeare

Mír kážeš s mečem v ruce?!

— William Shakespeare

Už s chmurným mírem vchází chmurný den a samo slunce těžkou hlavu skrývá. Jen zprostit toho, kdo je nevinnen a trestat provinilé ještě zbývá. Však věčně bude srdce jímat znova žal Juliin a bolest Romeova.

— William Shakespeare

Hluboký pád přivodí často největší štěstí.

— William Shakespeare

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.

— William Shakespeare

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

— William Shakespeare

Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!

— William Shakespeare

Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.

— William Shakespeare

Ach, ona teprv učí zářit svíce. Jak v uchu černochově náušnice žhne v tváře její spanilost, nad lidský pomysl i nad žádost. Jako když holubička k vranám sedne, tak jiných krása vedle její bledne…...že jsem kdy miloval? Ach ne, ó ne! Já lásku neznal do dnešního dne.

— William Shakespeare

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

— William Shakespeare

Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má.

— William Shakespeare

Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.

— William Shakespeare

Zlo, které lidé pášou, je přežívá. Dobro je mnohdy pohřbeno s jejich kostmi.

— William Shakespeare

Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

— William Shakespeare

Ten, který umí srdce vyrvat lvu, též snadno srdce ženy nedobude.

— William Shakespeare

Smutným hodiny se zdají dlouhé.

— William Shakespeare

Anonym nikdy za nic nestojí, nechť sám své jméno považuje za nic.

— William Shakespeare

Znej míru v lásce, ať je stálá, zmešká kdo otálí, i ten kdo příliš cválá.

— William Shakespeare

Mít rád je víc, než milovat.

— William Shakespeare

Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.

— William Shakespeare

Čas ubíhá různě, podle toho s kým.

— William Shakespeare

Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.

— William Shakespeare

Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.

— William Shakespeare

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

— William Shakespeare

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

— William Shakespeare

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.

— William Shakespeare

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska.

— William Shakespeare

Smrt z Tebe vysála med dechu, ale nepřemohla Tě. Na tvojí krásu nemá.

— William Shakespeare

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem.

— William Shakespeare

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

— William Shakespeare

Jeho cit je slepý, a slepá láska po temnotě prahne.