Winston Churchill

Jeden z nejvýznamnějších státníků 20. století Winston Leonard Spencer-Churchill byl britský politik, premiér Spojeného království, voják, historik a spisovatel. Vystudoval vojenskou akademii. Roku 1900 kandidoval za konzervativce a byl zvolen do Dolní sněmovny. Za čtyři roky přechází k labouristům a stává se ministrem obchodu a pak vnitra.

Po první světové válce je ministrem války. Před druhou světovou válkou kritizuje nepřipravenost Británie na válku a ústupky vůči Hitlerovi. Byl proti politice appeasementu. Během války je Churchill důležitou osobností protiněmecké koalice. Jako ministerský předseda zastupuje Británii na konferencích v Teheránu, na Jaltě i v Postupimi.

Od mládí byl také plodný spisovatel. Po dokončení šestisvazkového historického díla Druhá světová válka získává Nobelovu cenu za literaturu. Zamřel 24. ledna 1965 na následky záchvatu mrtvice.

Lady Nancy Astor: Kdybyste byl mým manželem, dala bych Vám do čaje jed!
Winston Churchill: A kdybyste byla mojí manželkou, tak bych ten čaj vypil.

— Winston Churchill

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.

— Winston Churchill

Alkohol mi víc dal, než vzal.

— Winston Churchill

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek.

— Winston Churchill

Účelem válčení není padnout za svou zemi, ale přinutit nepřátele, aby padli za tu svou.

— Winston Churchill

Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.

— Winston Churchill

Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.

— Winston Churchill

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe.

— Winston Churchill

Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase ho považuje za rovnocenného partnera.

— Winston Churchill

Když procházíš peklem, nezastavuj se.

— Winston Churchill

Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.

— Winston Churchill

Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.

— Winston Churchill

Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.

— Winston Churchill

Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.

— Winston Churchill

Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví. Tak jsem se rozhodl, že přestanu číst.

— Winston Churchill

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.

— Winston Churchill

Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval.

— Winston Churchill

Historie ke mně bude laskavá, protože ji mám v úmyslu psát.

— Winston Churchill

Upovídané ženy mluví, aby nic neřekly, upovídaní muži, aby nic nedělali.

— Winston Churchill

Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráž lží.

— Winston Churchill

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.

— Winston Churchill

Chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc anebo příští rok… A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo.

— Winston Churchill

První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem.

— Winston Churchill

Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače.

— Winston Churchill

Jenom když víš, odkud přicházíš, máš šanci vědět, kam směřuješ.

— Winston Churchill

Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí nejsou vetší, než můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše.

— Winston Churchill

V mém věku už si nemohu dovolit, abych se cítil špatně.

— Winston Churchill

Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.