← zpět na všechny autory
Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

* 15. říjen 1844 — ✝ 25. srpen 1900

Friedrich Wilhelm Nietzsche se narodil 15. října 1844 v Německu, kde i o pětapadesát let později zemřel v ústavu pro choromyslné. Nietzsche byl filozof, klasický filolog, skladatel a básník. Již ve dvaceti pěti letech se stal profesorem klasické filologie na univerzitě v Basileji.

Je významným představitelem filozofického směru voluntarismu (filozofie vůle). Byl ovlivněn A. Schopenhauerem a R. Wagnerem. Svými myšlenkami bojoval proti nihilismu. Po Niezschove smrti byly jeho spisy zneužity nacistickou propagandou ale v 80. letech 20. století se staly základem postmoderního myšlení.

Mezi jeho díla patři například Antikrist, Mimo dobro a zlo, Genealogie morálky či nejznámější Tak pravil Zarathustra.

Citáty

Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.

Strach lže a ty mu věříš.

Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se vyrovnají i se svými hloupostmi.

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat.

Dav má za hluboké vše, čeho dna nemůže dohlédnout: je tak bázlivý a tak nerad vstupuje do vody.

Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva.

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky.

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

Obracej se ke slunci, ne k stínu.

Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.

Lidé dobří - ti byli počátkem konce.

Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.

Ctnosti člověka nazýváme dobrými nikoli vzhledem k účinkům, které mají pro něj samotného, nýbrž vzhledem k účinkům, jež od nich očekáváme pro sebe a pro společnost.

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.