← zpět na všechny autory
Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau

* 28. červen 1712 — ✝ 2. červenec 1778

Francouzský spisovatel a filozof se narodil roku 1712 ve Švýcarsku. Rousseauovo dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci a podstatou jeho filozofie bylo, že člověk se rodí dobrý a kazí ho teprve společnost. Řešení úpadku viděl v návratu k přírodě a lidské přirozenosti.

Jeho dílo Emil čili o výchově (1762) – víra má k dítěti přijít sama, nikoli skrze učení náboženských textů – bylo francouzským parlamentem zakázáno. Rousseau musel uprchnout do Anglie pod ochranu filozofa Humea. V roce 1770 se mohl vrátit do Paříže, ale stále nesměl vydávat knihy a proto pořádal soukromá čtení. Mezi jeho další filozofické spisy patří O společenské smlouvě a Pojednání o původu nerovnosti mezi lidmi.

Umírá náhle v roce 1778 na panství markýze de Gerardina a jeho smrt byla opředena tajemstvím a spekulacemi.

Citáty

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Čím slabší je tělo, tím víc poroučí, čím silnější, tím více poslouchá.

Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhý žvást.

Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra

Vzdát se svobody znamená vzdát se lidskosti.

Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.

Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.

První, kdo si ohradil svůj pozemek, opovážil se říct: "tohle je moje" a nalezl lidi dostatečně prosté, aby mu to uvěřili, byl prvním zakladatelem občanské nerovnosti.

Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou.

Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem.

Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

Stát by na tom byl dokonce někdy lépe, kdyby se nesnažil být bohatý.

Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.

Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.

Všechna zloba pochází ze slabosti

Poslušnost našich choutek je otroctví a poslušnost zákona, který jsme si sami stanovili, je svobodou.

Člověk si nepřeje to, co není schopen poznat.