← zpět na všechny autory
John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy

* 29. květen 1917 — ✝ 22. listopad 1963

John Fitzerald Kenedy se narodil 29. května 1917. Vystudoval Harvard, po druhé světové válce se začal věnovat politice. Stal se kongresmanem a později senátorem za stát Massachusets. V roce 1961 těsně zvítězil nad Richardem Nixonem a stal se 35. prezidentem USA. Období jeho vlády bylo bohaté na významné události: proběhla invaze v Zátoce sviní, Karibská krize, byla postavena Berlínská zeď a začaly první střety války ve Vietnamu.

Oženil se s novinářkou Jacqueline Lee Bouvierovou, s níž měl dvě děti. Jejich vztah byl poznamenán Kenedyho častými zálety. Mezi jeho milenky patřila například Marylin Monroe či Kim Novak.

Ve třetím roce prezidentského období jel v rámci kampaně pro nadcházející volby do Texasu, kde na něj byl spáchán atentát. Pravděpodobný střelec Lee Harvey Oswald byl zavražděn dva dny po zadržení. JFK byl mimořádně oblíbeným prezidentem a jeho pohřbu se účastnila většina světových státníků.

Citáty

Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.

Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo společným úsilím zahyneme v plamenech jejího ohně, ale zachránit jí můžeme a zachránit jí musíme. Tím si zasloužíme věčný dík lidstva a, jako nositelé pochodně míru, věčné požehnání Boha.

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on.

Převaha našeho politického systému - na rozdíl od dosavadních - je zřetelná, neboť vytváří více prostoru pro zásaditost, nápaditost, obětování se pro blaho celku a občanskou odvahu. To vše lze ovšem plně uskutečňovat až tehdy, když k tomu dá stát svojí zdravou, nápaditou a rozumnou politikou volný průchod.

Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.

Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.

Náš národní charakter je rozhodujícím stimulem, zda-li budou naši vůdci odvážní nebo zbabělci, zda-li naše politika bude dobrá a nebo špatná.

Národ, který si již není vědom občanské odvahy svých předků, kteří se v minulosti osvědčili, nedisponuje žádným vlastním sebevědomím. Prostě zapomněl sám sebe.

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.

Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se člověk spolehnout nemůže. Mnozí vedoucí politikové jsou společensky bezvýznamní, charakterově podlí a pro svůj úřad naprosto nepřipravení. Někteří z nich jsou pouze levní demagogové, jiní zbohatlíci, kteří svůj politický mandát prostě koupili. Je dost i těch, kteří se řídí pouze nízkými stranicko-politickými předsudky a jinak nevědí zhola nic.

Přizpůsobivost je žalářníkem svobody a nepřítelem růstu.

Když jsem poprvé vkročil na půdu kongresu, bylo mi řečeno: "The way to get along, is to go along" - Aby ses někam dostal, musíš umět spolupracovat s většinou. Tato spolupráce vyžaduje více než přátelství. Jde o schopnost uzavírat kompromisy a mít cit pro to, co je dosažitelné a co nikoli. Z tohoto důvodu varuji před tím, odsuzovat každý kompromis jako něco nemorálního.

Prohrané volby neznamenají pouze porážku kandidujícího senátora. Může to mít i nedozírné následky pro rodinu kandidáta, jejíž životní úroveň a jistota přímo závisí na jeho schopnostech umět vyhrávat.

Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.

Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek.

Mám vážné pochybnosti o tom, zdali to někomu v budoucnu zabrání vést útočnou válku, když se nyní rozhodneme oběsit vedoucí činitele německého národa, bez ohledu na to, jak zavrženíhodné byly zločiny, jichž se dopustili. Za celým tímto rozsudkem se skrývá duch pomsty a pomsta je zřídka právo. Ve věci práva jsme se podřídili ruskému pojetí rozhodování, že společenské procesy jsou uskutečňovány momentální politikou vlády, která je u moci, a nikoli anglosaským pojetím práva a morálky.

Jedině pokud budeme mít nade vši pochybnost dostatek zbraní, budeme si moci být nade vši pochybnost jisti, že je nikdy nepoužijeme.

Všichni svobodní lidé, všude kde žijí, jsou občany Berlína. A proto i já, jako svobodný člověk jsem hrdý, že můžu říct: Ich bin ein Berliner. Jsem také Berlíňan.

Loď státu je jedinou lodí, do níž teče z vrchu.

Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř - abychom jim zabránili odejít.

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.