← zpět na všechny autory
Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí

* 2. říjen 1869 — ✝ 30. leden 1948

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, se narodil 2. října 1869, v provincii Pórbandar, Kathiawar Agency, v Britské Indii. Mahátma, český Velký duch, je přízvisko, které mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur. Je považován za jednoho z velkých politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí 
za nezávislost. Jeho filozofií byl nenásilný odpor.

Pocházel z obchodnické kasty. Studoval v Anglii. Po studiích, odcestoval do Afriky, kde se postavil na stranu utlačovaných a ostře bojoval proti rasismu. Jedním z Gándhího cílů bylo odstranit společenskou diskriminaci nedotknutelných. Nechtěl zrušit indický kastovní systém jako celek, ale dosáhnout ústy a stejných hodnot pro všechny ve společnosti, nezávisle na původu. Boj o nezávislost Indie trval 17 let, nakonec byl však vítězný. Za svůj život byl několikrát vězněn, byl terčem atentátů, ale nakonec se stal symbolem svobody a neústupnosti v boji za lidské hodnoty. V Indii byl titulován „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin je Světovým dnem nenásilí. Zemřel 30. ledna 1948 v Novém Dillí v Indii.

Citáty

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.

Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.

Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.

Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.

Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.

Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.

Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.

Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru.

Oko za oko a svět bude slepý..

Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.

Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.

Zbabělec není schopen projevovat lásku

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.

Milovat své dokáže každý živočich, ale jen lidskost se dovede nadechnout pro lásku ke společnému.

Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit.

Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět.

Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.

Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.

Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.

Rozum je zdrojem vší ctnosti.