← zpět na všechny autory
Sigmund Freud

Sigmund Freud

* 6. květen 1856 — ✝ 23. září 1939

Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v moravském Příboře. Byl neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Jeho rodina pocházela z Haliče. Většinu svého života však prožil ve Vídni.

Zabýval se léčbou neuróz a hysterie. Léčbu mluvením, jak je někdy nazývána hypnóza, posunul na vědeckou metodu, které dokázala pacientům s traumatem ulevit lépe než elektrošoky. Mezi jeho další velká témata patřilo vědomí a nevědomí, oidipovský komplex aj.

Je autorem díla Výklad snů. Je autorem nové psychoterapeutické metody založené na volných asociacích pacienta, interpretaci jeho promluv a snů. Zakladatelem psychoanalytického hnutí. Jako politický pacifista se velmi snažil intervenovat před 2. světovou válkou za mírové řešení problémů. Z důvodu rostoucího vlivu nacismu byl nucen emigrovat. Nacisté jej však propustili pouze s dcerou Annou. V jeho rodním domě vzniklo muzeum. Zemřel 23. září 1939 v Londýně.

Citáty

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?

Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.

V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.

Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...

Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.

Jako by se probudil dříve, když ostatní ještě spali. o Leonardu da Vinci

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

Pravá láska je velké umění být činným v duši.

Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.

Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.

Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.