← zpět na všechny autory
Sofoklés

Sofoklés

Sofoklés žil v letech 497/496 př. n. l. až 406/405 př. n. l. v Athénách. Byl starořecký athénský dramatik, kněz léčivého boha Halóna a politik. Jeho otec vyráběl zbraně a byl zámožný. Sofoklovi se tak dostalo dobrého vzdělání. Jako dramatik se objevil ve svých prvotinách také jako herec. Vzájemně se ovlivnili s Eurpidem, dalším významným dramatikem.

Zavedl třetího herce, využíval aktuální společenská a náboženská témata pro svá díla. K jeho dílům patří zejména tragédie. Jmenujme např. drama Antigiona, Král Oidipus, Élektra. Z celkově 123 se jich dochovalo pouze 7 kompletních a tři čtvrtiny satyrského dramatu Slídiči. Jeho syn Iofón se jej pokoušel na sklonku života zbavit svéprávnosti z toho důvodu, že Sofokles dával přednost nemanželskému vnukovi před vlastním synem. Před shromážděním však Sofokles obhájil svou svéprávnost.

Citáty

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.

Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.

Milovat - to znamená uvíznout v beznadějné situaci.

Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.

Děti jsou kotvy, které drží matčin život.

Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.

Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.

Pravda je vždycky nejsilnější argument.

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.

Nejtěžší prokletí lidstva jsou peníze.

Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.

Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.

Jen pravda vytrvá.

Co sis zavinil sám, bolí nejvíce.

Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.

Zřít v očích rodičů je radost nejsladší.