← zpět na všechny autory
Victor Hugo

Victor Hugo

* 26. únor 1802 — ✝ 22. květen 1885

Victor Hugo se narodil 26. února 1802 ve východofrancouzském městě Besançon. Byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik.

Jeho politické mínění ovlivnily zážitky z dětství. Ve dvou letech byl svědkem korunovace Napoleona císařem. Jeho otec – důstojník Napoleonovy armády byl nucen se často stěhovat. Ideologicky souhlasil s komunismem. Později Victor Hugo zakládá a dva roky vydává se svým bratrem časopis Le Conservateur littéraire, který prezentoval divadelní recenze a literární kritiky. K jeho neznámějším dílům patří historický román Chrám Matky Boží v Paříži, který se odehrává ve středověku, román popisující francouzskou společnost na počátku 19.století Bídníci a také sbírka básní Ódy a balady. Již za svého života byl uznáván jako velký francouzský básník a den jeho smrti byl vyhlášen státním smutkem. Zemřel v Paříži 22. května 1885.

Citáty

Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.

Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni.

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.

Jdi s tím, kdo Tě miluje.

Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.

Muži chodí na lov, ženy loví.

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.

Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.

Láska je mocnější než zapomenutí.

Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.

Žena je hádanka a dítě rozuzlením.

Hlavní je milovat a neptat se proč!

Zvědavost je forma ženské odvahy.

Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.

Pospíchejte, lepší osud už čeká.

Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.

Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.

Ústa ženina již zahojila mnoho ran.

Lidem neschází síla, schází jim vůle.

Lidem nechybí síla, ale vůle.

Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu celý svět není dost.

Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.

Největším uměním je ve štěstí neztratit rozvahu a v neštěstí klid.

Láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.

Zemřít je snadnější než žít!

Lenost - to je matka. Má syna - zlodějství a dceru - hlad.

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.

Žena je hádankou, dítě jejím rozluštěním.